Antik Yunanlar ve Astronomi

Antik Yunan döneminde astronomi, birçok bakımdan astronomi alanında ilklerin gerçekleştiği bir çalışma alanı olmuştur. İlk evren modellerinin, modellere yönelik ilk matematiksel hesaplamaların çoğunun Antik Yunan döneminde gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Antik Yunanlar, sırf anlama ve öğrenme amacıyla bilim yaparak, bu bağlamda merak duygusunu gidermek amacıyla evren modelleri icat ederek, astronomi tarihinde diğer toplumlardan ayrılır. Tabi ki Yunanlar’dan …

Aristoteles Fiziği Nedir?

Aristoteles Fiziği kısaca Aristoteles’in evren ve bu Dünya hakkındaki görüşlerinin tamamını kapsayan bir dünya görüşüdür. Aristoteles, ortaya koyduğu evren anlayışıyla kendisinden sonraki birçok düşünce kültürünü derinden etkilemiştir. Hatta öyle ki Aristoteles fiziği, kapsamının çok ötesinde bir etkiye sahip olarak neredeyse 2000 yıl boyunca evren ve doğa hakkında her ne söylendiyse Aristoteles fiziği ile uyum içinde olmak …

Galileo’nun Sarkaç Deneyi / En Az Bilinen Deneyi

Diğer birçok deney gibi Galileo’nun sarkaç deneyi de üzerinde epey çalıştığı deneyleri arasındadır. Galileo’nun yaşadığı dönemlerde cisimlerin hareketine ilişkin yaygın görüş Aristoteles fiziğinin söylediği görüştü. Buna göre Dünya üzerindeki ağır cisimler evrenin merkezine doğru yönelme eğilimindeydi. Evrenin merkezinde de Dünya olduğu için cisimler aslında Dünya’nın merkezine doğru düşüyor gözüküyordu. Bir ipten sarkıtılan ağır bir cismin ileri …

Eudoxus Kimdir? Tüketme Yöntemi ve Matematiğe Katkıları

Eudoxus (M.Ö 408 – 355) Antik Yunan döneminde yaşamış bir matematikçi, astronom, coğrafyacı ve filozoftur. Günümüz Muğla ilinin Datça ilçesine bağlı Knidos antik kentinde fizyolog bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Arşimet‘ten önce yaşamış en büyük matematikçi olarak kabul edilen Eudoxus, matematik ve astronomi alanlarında çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gezegenlerin hareketini açıklamak üzere, evrene ilişkin ilk …

Anaksagoras Kimdir? Nous Öğretisi

Anaksagoras erken dönem Yunan filozoflarının arasında en ünlülerinden birisi olarak kabul edilir. Atina şehrini araştırma ve entelektüel bir aktivite merkezine döndürmesiyle de bilinen Anaksagoras, kendinden önceki filozofların, özellikle de Milet Okulu’na mensup düşünürlerin çalışmaları üzerinden birtakım fikirler geliştirmiştir. Anaksagoras, Milattan önce yaklaşık 500 yılında doğduğu kabul edilir. Günümüzde Urla’da bulunan Klazomenai antik kentinde, zengin ve soylu …