Kategori: Bilim Tarihi

Proton Nedir? Ne Zaman Keşfedildi?

Modern fiziğin tanımına göre proton, maddeyi oluşturan atom altı parçacıklardan birisi olarak kabul edilmektedir. Pozitif bir elektrik yüke sahip olarak tanımlanan protonun, farklı elementlerde farklı sayıda olması nedeniyle de elementlerin niçin birbirinden farklı olduğunu açıklar. Protonun yanı sıra, atomu oluşturan diğer iki parçacık daha bulunmaktadır. Bu parçacıklar nötron ve elektron olarak bilinir. Nötron ve proton, güçlü …

Bohr Atom Modeli Nedir? Neye Benzer? – Özellikleri

Bohr Atom Modeli, negatif yüklü elektronların pozitif yüklü çekirdeğin etrafında, tıpkı gezegenlerin Güneş’in etrafında dönmesine benzer bir şekilde dönmesini tasvir eden bir modeldir. Gezegenlerin Güneş etrafında dönmesini sağlayan kuvvet kütleçekimi kuvveti iken, Bohr Atom Modeli’ne göre elektronları atom çekirdeğinin etrafında tutan kuvvet elektrostatik kuvvettir. Bohr Atom Modeli her ne kadar bazı hatalar içerse de bilim tarihinde …

Thomson Atom Modeli Nedir? Özellikleri ve Eksiklikleri

Thomson Atom Modeli, elektronun keşfedilmesinden sonra Britanyalı fizikçi Joseph John Thomson(1856-1940) tarafından ortaya atılmış bir atom modelidir. Thomson Atom Modeli, tarihteki ne ilk ne de son atom modeli olmuştur. J.J.Thomson’ın yeni bir atom modeli geliştirme ihtiyacı duymasını sağlayan şey de birazdan bahsedeceğimiz üzere elektronun keşfedilmesi olacaktır. Elektronun keşfiyle birlikte atomun yapısının da önceden sanıldığından farklı olduğu …

Rutherford Atom Modeli Nedir? Özellikleri ve Eksiklikleri

Rutherford Atom Modeli, Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford tarafından, atomun yapısını açıklamak üzere öne sürülmüş bir atom modelidir. Tıpkı gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüşü gibi, elektronların da atom çekirdeği etrafında döndüğünü ileri süren Rutherford Atom Modeli, “gezegen atom modeli” ya da “Güneş Sistemi Atom Modeli” olarak da bilinmektedir. Rutherford’un 20.yüzyılın başında atomun yapısına ilişkin ortaya attığı bu …

Democritus Atom Modeli – Özellikleri ve Eksiklikleri

Bir çakıl taşından gök taşlarına, bir kum tanesinden en büyük yıldızlara kadar evrendeki her şey, maddenin temel yapı taşı olan atomlardan meydana gelmiştir. 20.yüzyılda fizik ve kimya alanında yapılan çalışmalarla birlikte yüzyıllar boyunca bilim insanları tarafından gerçek olup olmadığı tartışılan atomların aslında var olduğu nihayet kanıtlanmıştı. Ancak atomların var olduğunu ilk defa iddia eden kişiyi tanımak …

Isaac Newton ve Işığın Parçacık Teorisi – Işık Dalga mı Yoksa Parçacık Mı?

Işık tam olarak nedir? Nasıl yayılmaktadır? Cisimleri yansıyan ışıkla mı görürüz yoksa gözlerimizden çıkan ışınlarla mı? Bu sorular tarih boyunca insanların kafasını meşgul etmiş ve oldukça da merak uyandırmıştır. Geçmişte birçok düşünür, ışığın doğasına yönelik çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Örneğin Pisagor‘un takipçileri, her görünür cisimden yayılan ışığın bir parçacık akışı olduğunu öne sürüyordu. Bir diğer ifadeyle ışığın …

Kütleçekimi Yasası Nedir? Kütleçekimi Kuvveti Nasıl Keşfedildi?

Ayağımızın yere değmesi, elmanın yere düşmesi ve Ay’ın Dünya etrafında dönmesi gibi olgularının ortak noktası nedir? Her birine sebep olan fenomen, kütleçekimi kuvvetinin bizzat kendisidir. Ayağımızın yere basmasını sağlayan Dünya’nın kütleçekimi kuvveti, aynı zamanda elmanın ağaçtan düşmesine ve Ay’ın Dünya etrafında dönmesine neden olur. Bu kuvvet sadece Dünya ile Ay için geçerli olmayıp gezegenlerin Güneş etrafında …

Elektronu Kim Buldu? Elektronun Keşfi

Elektron, elektrik yükü negatif olan bir atom altı parçacıktır. Protondan yaklaşık 1836 kat daha hafif olan elektron, elektrik ve manyetizma fenomenlerinin meydana gelmesinde ayrıca büyük bir rol oynamaktadır. Elektron, negatif bir yüke sahip olduğu için etrafında bir elektrik alanı oluşur. İstisnasız bütün atomlarda bulunmakla birlikte elektriğin iletiminde de taşıyıcı “parçacık” olarak davranır. Elektronun Atomun Yapısındaki Yeri …

Dalton Atom Modeli Nedir? Özellikleri ve Eksiklikleri

Dalton Atom Modeli ya da daha genel bir ifadeyle bütün maddelerin “atom” denilen küçük, bölünemez yapılardan oluştuğunu ifade eden model, atomun yapısına ilişkin deney ve gözleme dayanarak ortaya atılan ilk atom teorisidir. Ancak Dalton Atom Modeli evrendeki her şeyin atomlardan oluştuğunu ortaya koyan tarihteki ilk teori değildir. Atom teorisinin kökeni antik dönemlere kadar gitmektedir. Maddenin temel …

Elektromanyetizma Nedir? Elektromanyetik Teori Nasıl Ortaya Çıktı?

1800’lü yıllarda yaşayan hiç kimse, aynı yüzyılın sonunda şehirlerin elektrikle aydınlanacağını, makinelerin elektrik ile çalışacağını, kısacası elektriğin modern teknolojimizin tam merkezinde yer alacağını hayal bile edemezdi. Ancak elektrik dediğimiz fenomen tamamıyla bilinmeyen bir şey de değildi. Örneğin 16.yüzyılın sonlarına doğru fizikçi ve doğa filozofu William Gilbert bir deney gerçekleştirmişti. Deneyde belli materyallerin, özellikle kristallerin, kumaşa sürtüldüğü …