Galileo’nun Sarkaç Deneyi / En Az Bilinen Deneyi

Diğer birçok deney gibi Galileo’nun sarkaç deneyi de üzerinde epey çalıştığı deneyleri arasındadır. Galileo’nun yaşadığı dönemlerde cisimlerin hareketine ilişkin yaygın görüş Aristoteles fiziğinin söylediği görüştü. Buna göre Dünya üzerindeki ağır cisimler evrenin merkezine doğru yönelme eğilimindeydi. Evrenin merkezinde de Dünya olduğu için cisimler aslında Dünya’nın merkezine doğru düşüyor gözüküyordu. Bir ipten sarkıtılan ağır bir cismin ileri …

Eudoxus Kimdir? Tüketme Yöntemi ve Matematiğe Katkıları

Eudoxus (M.Ö 408 – 355) Antik Yunan döneminde yaşamış bir matematikçi, astronom, coğrafyacı ve filozoftur. Günümüz Muğla ilinin Datça ilçesine bağlı Knidos antik kentinde fizyolog bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Arşimet‘ten önce yaşamış en büyük matematikçi olarak kabul edilen Eudoxus, matematik ve astronomi alanlarında çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gezegenlerin hareketini açıklamak üzere, evrene ilişkin ilk …

Anaksagoras Kimdir? Nous Öğretisi

Anaksagoras erken dönem Yunan filozoflarının arasında en ünlülerinden birisi olarak kabul edilir. Atina şehrini araştırma ve entelektüel bir aktivite merkezine döndürmesiyle de bilinen Anaksagoras, kendinden önceki filozofların, özellikle de Milet Okulu’na mensup düşünürlerin çalışmaları üzerinden birtakım fikirler geliştirmiştir. Anaksagoras, Milattan önce yaklaşık 500 yılında doğduğu kabul edilir. Günümüzde Urla’da bulunan Klazomenai antik kentinde, zengin ve soylu …

Anaksimenes Kimdir? Anaksimenes’in Arkhe Problemi

Anaksimenes (M.Ö 585 – 525), Antik Yunan’ın Milet şehrinde yaşamış Sokrates öncesi bir filozoftur. Hayatına ilişkin detaylar pek fazla bilinmemekle birlikte hiçbir eseri de günümüze kadar ulaşmamıştır. Anaksimenes’e ilişkin bilgiler sadece Aristoteles gibi sonraki dönemlerde yaşayan filozoflar tarafından verilen bilgilere dayanmaktadır. Anaksimenes, Thales ve Anaksimandros ile birlikte Milet Okulu’nun kurucu filozofları arasında yer alır. Bu filozoflar, …

Empedokles Kimdir? Empedokles’in 4 Elementi

Empedokles (M.Ö 490 – 430), Sokrates öncesi dönemde yaşamış bir Yunan filozofudur. Bir Yunan kolonisi olan Sicilya’nın Agrigentum şehrinde dünyaya gelmiştir. Agrigentum, dönemi itibariyle kültürel ve finansal olarak zengin bir Yunan şehriydi. Yunan kültürünün en ince detaylarını şehrin her kesiminde görmek mümkündü. Empedokles zengin bir aristokrat ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aile, yaşadığı yerdeki çoğu kimse …

Cabir bin Hayyan Kimdir? Modern Kimyanın Kurucusu

Cabir bin Hayyan, 721-813 yılları arasında yaşamış bir Müslüman bilim insanıdır. Kimya, simya, astronomi, felsefe dahil birçok konuda eserler yazarak büyük bir külliyatın sahibi olduğu söylenir. Bu çalışmaların çoğu, Ortaçag Avrupası’nda, Cabir’in Latince ismi olan Geber Külliyatı adı altında tercüme edilmiş ve Avrupa’nın büyük bir kısmına dağıtılmıştır. Her ne kadar Cabir bin Hayyan’a atfedilen bu eserlerin …

Demokritos (Democritus) Kimdir?

Demokritos (M.Ö 460 – 370), Sokrates öncesi olarak tanımlanan Antik Yunan filozoflarından birisidir. Çoğunlukla, evrenin atomlardan oluştuğu görüşüyle tanınır. Demokritos, birçok kesim tarafından modern bilimin babası olarak görülür. Fakat eserlerinin hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Sadece eserlerinden belirli kesitler bilinmektedir. Antik dönem Athena şehrinde büyük ölçüde göz ardı edilen Demokritos’un, ünlü filozof Platon tarafından da sevilmediği söylenir. …

Dünya Merkezli Evren Modeli Nedir?

Dünya Merkezli Evren Modeli (geocentrism olarak da bilinir), Antik dönemde insanların evreni anlayış çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, sonraki yüzyıllar boyunca kabul edilmiş bir evren modelidir. Adından da anlaşılacağı üzere Dünya Merkezli Evren Modeli, evrenin merkezinde Dünya’nın bulunduğu, Güneş, Ay ve diğer gök cisimlerinin Dünya’nın etrafında döndüğü bir sistem olarak bilinir. Bu model, Aristoteles ve …

Anaksimandros ( Anaksimander) Kimdir?

Anaksimandros (M.Ö 610 – 546), İyonya’nın Milet şehrinde yaşamış Sokrates öncesi Yunan filozoflarından birisidir. Milet Okulu’na mensuptur ve hocası Thales‘ten eğitim almıştır. Thales öldükten sonra okulun ikinci hocası olan Anaksimandros, Pisagor ve Anaksimenes gibi bazı tanınmış filozoflara da hocalık yapmıştır. Anaksimandros bilimin ilk savunucularından birisi olup evrenin farklı yönlerini gözlemlemeye ve açıklamaya çalışmıştır. Özellikle de evrenin, …

Hipparkos (Hipparkhos) Kimdir? İznikli Hipparkos

Hipparkos (M.Ö 190 – 120), Antik Yunan matematikçisi, astronom ve coğrafyacıdır. Birçok tarihçi tarafından, Antik Yunan’ın en büyük astronomu ve gözlemcisi olarak kabul edilir. Trigonometrinin de mucidi olarak bilinen Hipparkos, en çok “ekinoksların presesyonu” fenomenini keşfi sayesinde tanınmıştır. Hipparkos, o zamanlar Bitinya Krallığı’nın başkenti Nikea’da(bugünkü İznik) dünyaya gelmiş, muhtemelen de Rodos Adası’nda ölmüştür. Milattan önce 162 …

Eratosthenes Kimdir? Coğrafyaya ve Matematiğe Katkıları

Eratosthenes, Milattan önce 276 yılında, bugünkü Libya toprakları içinde olan Asvan şehrinde dünyaya gelmiştir. Eratosthenes bir matematikçi, coğrafyacı ve astronomdu. “Entelektüel” diyebileceğimiz insanlardan birisiydi Eratosthenes. Felsefe de dahil birçok pozitif bilim ile uğraşmış, eserler vermişti. Hatta bu yüzden, çağdaşları tarafından ona “Beta” lakabı takılmıştı. Beta, Yunan alfabesinin 2.harfi olup “ikinci” anlamında da kullanılır. Eratosthenes’e bu lakabın …

Arşimet Kimdir? Buluşları ve Bilime Katkıları

Arşimet, klasik dönemin tartışmasız en büyük bilim insanlarından birisiydi. Bir matematikçi, fizikçi, astronom, mühendis, mucit ve silah tasarımcısıydı. Yazının devamında da göreceğimiz üzere, yaptığı çalışmalarla zamanının ötesinde bir insan olduğunu kanıtlamıştır. Arşimet, Milattan önce 287 yılında Sicilya Adası’nda kurulan Yunan şehir devleti Siraküza’da dünyaya gelmiştir. Hayatının İlk Yılları ve O Dönemde Antik Yunan Antik Yunanların gerçek …

Johannes Kepler Kimdir? Hayatı ve Çalışmaları

Johannes Kepler 27 Aralık 1571’de Almanya’da, Heinrich ve Katharina Kepler’in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Nicholas Kopernik öleli 28 yıl geçmişti ve “Güneş merkezli evren” sistemi kelimenin tam anlamıyla hiçbir geniş destek görmemişti. 17.yüzyıldaki bilimsel devrimin öncülerinden olup Kopernik sistemini savunacak ne Galileo Galilei ne de Isaac Newton gibi dehalar henüz sahneye çıkmamıştı. İşte bu dehalardan …

Aristarkus Kimdir? Sisamlı Aristarkus

Aristarkus, Milattan önce 310 yılında Pisagor‘un da doğduğu yer olan Sisam Adası’nda doğmuştur. Her ne kadar hayatı hakkında çok az şey biliyor olsak da astronomi ve matematik alanında yaptığı çalışmalar ile bahsedilmeyi hak ediyor. Aristarkus, astronom olarak bilinmesinin yanı sıra aynı zamanda bir matematikçiydi. Matematikçi yönü çok fazla bilinmediği için, matematik tarihçileri tarafından da çok fazla …

Öklid Kimdir? Öklid Aksiyomları Nedir? Öklid’in Hayatı ve Çalışmaları

Yunan matematikçi Öklid, Milattan önce yaklaşık 300 yılında, I.Ptolemy’nin hanedanlığı altındaki Mısır’ın İskenderiye şehrinde yaşamıştır. Öklid muhtemelen Athena’daki Platon’un Akademisi’nde çalışmalarını gerçekleştirmişti. Fakat Öklid’in zamanında, Ptolemy Hanedanlığı altındaki, prestijli ve geniş kütüphanesiyle İskenderiye şehri Platon’un Akademisi’ne halihazırda bir rakip olmuştu. Öklid sık sık geometrinin babası olarak adlandırılır. Belki de bütün zamanların en önemli ve başarılı kitabı …