Anaksimenes Kimdir? Anaksimenes’in Arkhe Problemi

Anaksimenes (M.Ö 585 – 525), Antik Yunan’ın Milet şehrinde yaşamış Sokrates öncesi bir filozoftur. Hayatına ilişkin detaylar pek fazla bilinmemekle birlikte hiçbir eseri de günümüze kadar ulaşmamıştır. Anaksimenes’e ilişkin bilgiler sadece Aristoteles gibi sonraki dönemlerde yaşayan filozoflar tarafından verilen bilgilere dayanmaktadır. Anaksimenes, Thales ve Anaksimandros ile birlikte Milet Okulu’nun kurucu filozofları arasında yer alır. Bu filozoflar, …

Empedokles Kimdir? Empedokles’in 4 Elementi

Empedokles (M.Ö 490 – 430), Sokrates öncesi dönemde yaşamış bir Yunan filozofudur. Bir Yunan kolonisi olan Sicilya’nın Agrigentum şehrinde dünyaya gelmiştir. Agrigentum, dönemi itibariyle kültürel ve finansal olarak zengin bir Yunan şehriydi. Yunan kültürünün en ince detaylarını şehrin her kesiminde görmek mümkündü. Empedokles zengin bir aristokrat ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aile, yaşadığı yerdeki çoğu kimse …

Cabir bin Hayyan Kimdir? Modern Kimyanın Kurucusu

Cabir bin Hayyan, 721-813 yılları arasında yaşamış bir Müslüman bilim insanıdır. Kimya, simya, astronomi, felsefe dahil birçok konuda eserler yazarak büyük bir külliyatın sahibi olduğu söylenir. Bu çalışmaların çoğu, Ortaçag Avrupası’nda, Cabir’in Latince ismi olan Geber Külliyatı adı altında tercüme edilmiş ve Avrupa’nın büyük bir kısmına dağıtılmıştır. Her ne kadar Cabir bin Hayyan’a atfedilen bu eserlerin …

Demokritos (Democritus) Kimdir?

Demokritos (M.Ö 460 – 370), Sokrates öncesi olarak tanımlanan Antik Yunan filozoflarından birisidir. Çoğunlukla, evrenin atomlardan oluştuğu görüşüyle tanınır. Demokritos, birçok kesim tarafından modern bilimin babası olarak görülür. Fakat eserlerinin hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Sadece eserlerinden belirli kesitler bilinmektedir. Antik dönem Athena şehrinde büyük ölçüde göz ardı edilen Demokritos’un, ünlü filozof Platon tarafından da sevilmediği söylenir. …

Dünya Merkezli Evren Modeli Nedir?

Dünya Merkezli Evren Modeli (geocentrism olarak da bilinir), Antik dönemde insanların evreni anlayış çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, sonraki yüzyıllar boyunca kabul edilmiş bir evren modelidir. Adından da anlaşılacağı üzere Dünya Merkezli Evren Modeli, evrenin merkezinde Dünya’nın bulunduğu, Güneş, Ay ve diğer gök cisimlerinin Dünya’nın etrafında döndüğü bir sistem olarak bilinir. Bu model, Aristoteles ve …