Kategori: Bilim İnsanları

Cabir bin Hayyan Kimdir? Modern Kimyanın Kurucusu

Cabir bin Hayyan, 721-813 yılları arasında yaşamış bir Müslüman bilim insanıdır. Kimya, simya, astronomi, felsefe dahil birçok konuda eserler yazarak büyük bir külliyatın sahibi olduğu söylenir. Bu çalışmaların çoğu, Ortaçag Avrupası’nda, Cabir’in Latince ismi olan Geber Külliyatı adı altında tercüme edilmiş ve Avrupa’nın büyük bir kısmına dağıtılmıştır. Her ne kadar Cabir bin Hayyan’a atfedilen bu eserlerin …

Demokritos (Democritus) Kimdir?

Demokritos (M.Ö 460 – 370), Sokrates öncesi olarak tanımlanan Antik Yunan filozoflarından birisidir. Çoğunlukla, evrenin atomlardan oluştuğu görüşüyle tanınır. Demokritos, birçok kesim tarafından modern bilimin babası olarak görülür. Fakat eserlerinin hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Sadece eserlerinden belirli kesitler bilinmektedir. Antik dönem Athena şehrinde büyük ölçüde göz ardı edilen Demokritos’un, ünlü filozof Platon tarafından da sevilmediği söylenir. …

Anaksimandros ( Anaksimander) Kimdir?

Anaksimandros (M.Ö 610 – 546), İyonya’nın Milet şehrinde yaşamış Sokrates öncesi Yunan filozoflarından birisidir. Milet Okulu’na mensuptur ve hocası Thales‘ten eğitim almıştır. Thales öldükten sonra okulun ikinci hocası olan Anaksimandros, Pisagor ve Anaksimenes gibi bazı tanınmış filozoflara da hocalık yapmıştır. Anaksimandros bilimin ilk savunucularından birisi olup evrenin farklı yönlerini gözlemlemeye ve açıklamaya çalışmıştır. Özellikle de evrenin, …

Hipparkos (Hipparkhos) Kimdir? İznikli Hipparkos

Hipparkos (M.Ö 190 – 120), Antik Yunan matematikçisi, astronom ve coğrafyacıdır. Birçok tarihçi tarafından, Antik Yunan’ın en büyük astronomu ve gözlemcisi olarak kabul edilir. Trigonometrinin de mucidi olarak bilinen Hipparkos, en çok “ekinoksların presesyonu” fenomenini keşfi sayesinde tanınmıştır. Hipparkos, o zamanlar Bitinya Krallığı’nın başkenti Nikea’da(bugünkü İznik) dünyaya gelmiş, muhtemelen de Rodos Adası’nda ölmüştür. Milattan önce 162 …

Eratosthenes Kimdir? Coğrafyaya ve Matematiğe Katkıları

Eratosthenes, Milattan önce 276 yılında, bugünkü Libya toprakları içinde olan Asvan şehrinde dünyaya gelmiştir. Eratosthenes bir matematikçi, coğrafyacı ve astronomdu. “Entelektüel” diyebileceğimiz insanlardan birisiydi Eratosthenes. Felsefe de dahil birçok pozitif bilim ile uğraşmış, eserler vermişti. Hatta bu yüzden, çağdaşları tarafından ona “Beta” lakabı takılmıştı. Beta, Yunan alfabesinin 2.harfi olup “ikinci” anlamında da kullanılır. Eratosthenes’e bu lakabın …

Arşimet Kimdir? Buluşları ve Bilime Katkıları

Arşimet, klasik dönemin tartışmasız en büyük bilim insanlarından birisiydi. Bir matematikçi, fizikçi, astronom, mühendis, mucit ve silah tasarımcısıydı. Yazının devamında da göreceğimiz üzere, yaptığı çalışmalarla zamanının ötesinde bir insan olduğunu kanıtlamıştır. Arşimet, Milattan önce 287 yılında Sicilya Adası’nda kurulan Yunan şehir devleti Siraküza’da dünyaya gelmiştir. Hayatının İlk Yılları ve O Dönemde Antik Yunan Antik Yunanların gerçek …

Johannes Kepler Kimdir? Hayatı ve Çalışmaları

Johannes Kepler 27 Aralık 1571’de Almanya’da, Heinrich ve Katharina Kepler’in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Nicholas Kopernik öleli 28 yıl geçmişti ve “Güneş merkezli evren” sistemi kelimenin tam anlamıyla hiçbir geniş destek görmemişti. 17.yüzyıldaki bilimsel devrimin öncülerinden olup Kopernik sistemini savunacak ne Galileo Galilei ne de Isaac Newton gibi dehalar henüz sahneye çıkmamıştı. İşte bu dehalardan …

Aristarkus Kimdir? Sisamlı Aristarkus

Aristarkus, Milattan önce 310 yılında Pisagor‘un da doğduğu yer olan Sisam Adası’nda doğmuştur. Her ne kadar hayatı hakkında çok az şey biliyor olsak da astronomi ve matematik alanında yaptığı çalışmalar ile bahsedilmeyi hak ediyor. Aristarkus, astronom olarak bilinmesinin yanı sıra aynı zamanda bir matematikçiydi. Matematikçi yönü çok fazla bilinmediği için, matematik tarihçileri tarafından da çok fazla …

Öklid Kimdir? Öklid Aksiyomları Nedir? Öklid’in Hayatı ve Çalışmaları

Yunan matematikçi Öklid, Milattan önce yaklaşık 300 yılında, I.Ptolemy’nin hanedanlığı altındaki Mısır’ın İskenderiye şehrinde yaşamıştır. Öklid muhtemelen Athena’daki Platon’un Akademisi’nde çalışmalarını gerçekleştirmişti. Fakat Öklid’in zamanında, Ptolemy Hanedanlığı altındaki, prestijli ve geniş kütüphanesiyle İskenderiye şehri Platon’un Akademisi’ne halihazırda bir rakip olmuştu. Öklid sık sık geometrinin babası olarak adlandırılır. Belki de bütün zamanların en önemli ve başarılı kitabı …

Pisagor Kimdir? Pisagor Teoremi ve Pisagor’un Hayatı

Pisagor, Antik Yunanistan’ın en bilinen , aynı zamanda en çok matematiksel başarılarıyla, Pisagor Teoremi ile ünlü filozofudur. En kısa, en eski kelimeler olan “evet” ve “hayır”, en fazla düşünce gerektirenlerdir. Pisagor’un bu ifadesi kulağa dolambaçlı gelirken, hayatı hakkındaki gerçekler ve uydurmalar birbirine karışmıştır. Bu nedenle ünlü matematikçinin anlatılan yaşam öykülerinin anlaşılması da eşit derecede zordur. Peki …