Kategori: Filozoflar

Platon (Eflatun) Kimdir?

Platon, Klasik Dönem olarak adlandırılan dönemde, Antik Yunanistan’ın Atina kentinde doğmuş bir Yunan filozofudur. Atina’da Platon, sonradan Platonculuk olarak bilinecek olan felsefi görüşlerini öğrettiği, Akademi isimli bir felsefe okulu kuracaktır. Platon ismi, güreş hocası tarafından kendisine verilen bir takma isimdi. Platon, kelime anlamı itibariyle “geniş omuz ve göğüslü” anlamına gelmektedir. Platon’un da geniş omuz ve göğüslere …

Kindi Kimdir? Felsefesi ve Bilime Yaptığı Katkılar

Kindi, 801-873 yılları arasında yaşadığı kabul edilen ilk Müslüman filozof olarak bilinir. Asıl ismi Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Sebbah el-Kindî’dir. Kindi, filozof olmasının yanı sıra aynı zamanda bir bilim insanı ve matematikçiydi. Bağdat’taki ünlü Beyt-ül Hikme’de entelektüel çalışmalarda bulunarak, Antik Yunan filozoflarının eserlerini Arapça’ya tercüme faaliyetlerine katılmıştır. Ayrıca Yunanlar’ın eserleri üzerine yaptığı yorumlar, Arap felsefe …

Anaksagoras Kimdir? Nous Öğretisi

Anaksagoras erken dönem Yunan filozoflarının arasında en ünlülerinden birisi olarak kabul edilir. Atina şehrini araştırma ve entelektüel bir aktivite merkezine döndürmesiyle de bilinen Anaksagoras, kendinden önceki filozofların, özellikle de Milet Okulu’na mensup düşünürlerin çalışmaları üzerinden birtakım fikirler geliştirmiştir. Anaksagoras, Milattan önce yaklaşık 500 yılında doğduğu kabul edilir. Günümüzde Urla’da bulunan Klazomenai antik kentinde, zengin ve soylu …

Anaksimenes Kimdir? Anaksimenes’in Arkhe Problemi

Anaksimenes (M.Ö 585 – 525), Antik Yunan’ın Milet şehrinde yaşamış Sokrates öncesi bir filozoftur. Hayatına ilişkin detaylar pek fazla bilinmemekle birlikte hiçbir eseri de günümüze kadar ulaşmamıştır. Anaksimenes’e ilişkin bilgiler sadece Aristoteles gibi sonraki dönemlerde yaşayan filozoflar tarafından verilen bilgilere dayanmaktadır. Anaksimenes, Thales ve Anaksimandros ile birlikte Milet Okulu’nun kurucu filozofları arasında yer alır. Bu filozoflar, …

Empedokles Kimdir? Empedokles’in 4 Elementi

Empedokles (M.Ö 490 – 430), Sokrates öncesi dönemde yaşamış bir Yunan filozofudur. Bir Yunan kolonisi olan Sicilya’nın Agrigentum şehrinde dünyaya gelmiştir. Agrigentum, dönemi itibariyle kültürel ve finansal olarak zengin bir Yunan şehriydi. Yunan kültürünün en ince detaylarını şehrin her kesiminde görmek mümkündü. Empedokles zengin bir aristokrat ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aile, yaşadığı yerdeki çoğu kimse …

Demokritos (Democritus) Kimdir?

Demokritos (M.Ö 460 – 370), Sokrates öncesi olarak tanımlanan Antik Yunan filozoflarından birisidir. Çoğunlukla, evrenin atomlardan oluştuğu görüşüyle tanınır. Demokritos, birçok kesim tarafından modern bilimin babası olarak görülür. Fakat eserlerinin hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Sadece eserlerinden belirli kesitler bilinmektedir. Antik dönem Athena şehrinde büyük ölçüde göz ardı edilen Demokritos’un, ünlü filozof Platon tarafından da sevilmediği söylenir. …

Anaksimandros ( Anaksimander) Kimdir?

Anaksimandros (M.Ö 610 – 546), İyonya’nın Milet şehrinde yaşamış Sokrates öncesi Yunan filozoflarından birisidir. Milet Okulu’na mensuptur ve hocası Thales‘ten eğitim almıştır. Thales öldükten sonra okulun ikinci hocası olan Anaksimandros, Pisagor ve Anaksimenes gibi bazı tanınmış filozoflara da hocalık yapmıştır. Anaksimandros bilimin ilk savunucularından birisi olup evrenin farklı yönlerini gözlemlemeye ve açıklamaya çalışmıştır. Özellikle de evrenin, …

Pisagor Kimdir? Pisagor Teoremi ve Pisagor’un Hayatı

Pisagor, Antik Yunanistan’ın en bilinen , aynı zamanda en çok matematiksel başarılarıyla, Pisagor Teoremi ile ünlü filozofudur. En kısa, en eski kelimeler olan “evet” ve “hayır”, en fazla düşünce gerektirenlerdir. Pisagor’un bu ifadesi kulağa dolambaçlı gelirken, hayatı hakkındaki gerçekler ve uydurmalar birbirine karışmıştır. Bu nedenle ünlü matematikçinin anlatılan yaşam öykülerinin anlaşılması da eşit derecede zordur. Peki …

Thales Kimdir? Thales Teoremi Nedir ? Hayatı ve Felsefesi

Thales tarihteki ilk bilim insanı olarak kabul edilir. Miletli Thales, Milattan önce 624 – 546 yılları arasında Antik Yunan’da yaşamıştır. O, batıl inancın yerine bilimi tercih ederek her şeyin Yunan tanrılarının emretmesi sonucu meydana geldiğine inanmaktan ziyade evrenin işleyişini açıklamak için doğadaki düzeni araştırmıştır. Geometride yeni sonuçlar bulmak için tümdengelimli mantığı kullanan ilk insandır. Ve Teoremlerin …

Aristoteles Kimdir? Aristo Hayatı, Felsefesi ve Varlık Anlayışı

Tarihte hiçbir filozof, Batı bilimine Aristoteles kadar derin ve uzun süreli bir etki bırakmamıştır desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. M.Ö 4.yüzyılda öyle bir dünya görüşü geliştirmişti ki felsefesi sonraki 2000 yıl boyunca neredeyse hiç değiştirilmeden herkes tarafından kabul edilecekti. Hatta Harezmi gibi ilk dönem ve sonraki Müslüman alimler tarafından da büyük muallim olarak nitelendirilmişti. Sadece yalıtılmış …