Tarihin sadece insan ilişkileri ve savaşlardan ibaret olmadığını, insanlığın nihai hedefi olan evreni anlama ve bilme çabasının serüvenini inceleyen bilim tarihinin da en az diğer disiplinler kadar önemli olduğu günümüzde ortaya çıkmaktadır. Bilimin, bugünkü Türkiye sınırlarını da kapsayan bu topraklar üzerinde doğduğu herkes tarafından malum olmakla birlikte, ülkemizde bilimin tarihi hakkında pek az şey bilindiği gerçeğini göz önünde bulundurarak Bilimin Tarihi sitesinin yayın hayatına geçmesi, bu yolda atılan adımlardan sadece birisidir. Burada girilen her içeriğin amacı, doğruyu ve hakikati anlama yolunda sarf edilmiş bu en soylu çabayı, bilimin tarihini olabildiğince eksiksiz aktarabilmektir.