Tarihin sadece insan ilişkileri ve savaşlardan ibaret olmadığını, insanlığın nihai hedefi olan evreni anlama ve bilme çabasının serüvenini inceleyen bilim tarihi alanının da en az diğer disiplinler kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bilimin bugünkü Türkiye sınırları içinde doğduğu herkes tarafından malum olmakla birlikte ülkemizde bilimin tarihi hakkında pek az şey yazıldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak Bilimin Tarihi sitesini kurmuş bulunmaktayız. Amacımız, doğruyu ve hakikati anlama yolunda sarf edilmiş bu en soylu çabayı, bilimin tarihini elimizden geldiği kadarıyla eksiksiz aktarabilmektir.